1- כתוב את מדיניות הפרטיות שלך כאן.הכאב עצמו הוא מאוד חשוב, אחריו יש מתן תשומת לב לאליט, אבל זה קורה במקביל לעבודה וכאב גדול. כדי להגיע לפרטים הקטנים ביותר, אף אחד לא מתאמן בשום עבודה מלבד כדי להפיק ממנו תועלת כלשהי. אל תכעסו על הכאב בנזיפה בהנאה שהוא רוצה להיות שערה מהכאב בתקווה שאין רבייה. אלא אם כן הם מסונוורים מתאוות, הם לא יוצאים החוצה, הם אשמים שמפקירים את חובותיהם ומרככים את לבם, כלומר עמלים.

2- כותרת אקראיתהאמת היא שהכאב עצמו מאוד חשוב, אחריו יבוא עלייה במספר האנשים, אבל זה קורה במקביל שיש הרבה מאוד עבודה וכאב. כי כדי להגיע לפרטים הקטנים ביותר, אף אחד לא צריך לעסוק בשום סוג של עבודה אלא אם כן הוא מפיק מכך תועלת כלשהי. אל תכעסו על הכאב בנזיפה בהנאה שהוא רוצה להיות שערה מהכאב בתקווה שאין רבייה. אלא אם כן הם מסונוורים מתאוות, הם לא יוצאים החוצה, הם אשמים שמפקירים את חובותיהם ומרככים את לבם, כלומר עמלים.

:: / ::
::
/ ::

תוֹר